สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกได้อย่างไร

สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกได้อย่างไร

Q:

สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกได้อย่างไร

A:

Website สภาวิชาชีพบัญชีฯ www.fap.or.th โดย log in ผ่านบริการออนไลน์ ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี หากท่านยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบออนไลน์ กรุณาเลือกลงทะเบียนใหม่ และทำตามขั้นตอนที่ระบบแจ้ง เพื่อเข้าสู่การใช้งาน

Post Date :
10 Oct 2017 9:13:53
By :
Last Edited :
21 Oct 2021 17:50:57
By :
 5607
Visitor
Create a website for free Online Stores