Education and Technology

Education and Technology

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2020 23/03/2563
ประกาศผลการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2020 23/03/2563
ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขัน Thailand Accounting Case Competition 2019 23/03/2563
ประกาศผลการแข่งขัน Thailand Accounting Case Competition 2019 23/03/2563
ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2019 14/03/2562
ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2018 12/02/2561
ประกาศผลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 05/02/2561
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รักษาแชมป์ การแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2018 27/012561
สภาฯ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อทำความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตรให้กับสถาบันการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับด้านการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
ม.ศรีปทุม แสดงความยินดีแก่นายกสภาวิชาชีพบัญชีคนใหม่
พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 2
ประกาศผลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 “Thailand Accounting Challenge 2013” 
โครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ประจำปี 2555
ขั้นตอนการรับรองปริญญา 
สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

Post Date :
20 Oct 2017 10:07:56
 18053
Visitor
Create a website for free Online Stores