จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รักษาแชมป์ การแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2018

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รักษาแชมป์ การแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2018

        วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 Thailand Accounting Challenge 2018 โดยผลการแข่งขันมีดังนี้
 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
        ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะและได้รับรางวัล และขอขอบคุณน้องๆ นิสิตนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกทีม ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
โพสต์เมื่อ :
27 ม.ค. 2561 18:12:51
 5192
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์