พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย Dip – TFR ครั้งที่ 9

พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย Dip – TFR ครั้งที่ 9

           เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 สภาวิชาชีพบัญชี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย Dip-TFR ครั้งที่ 9 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยได้รับเกียรติจากดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ผ่านการทดสอบด้วยกันทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่ นายกิตติคุณ โสระธิวา และนายรัตนชัย เอกอุดมพงศ ในโอกาสนี้ สภาวิชาชีพบัญชี ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการทดสอบทุกท่าน
           ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชี ยังคงจัดโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย Dip-TFR อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 (1/2561) ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 – 13.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tfac.or.th หรือโทร. 02 685 2578 (คุณปัญญรส)

โพสต์เมื่อ :
29 ม.ค. 2561 9:18:40
 3830
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์