ด้านพัฒนาวิชาชีพบัญชี

ด้านพัฒนาวิชาชีพบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 12 (3/2561) 17 ธ.ค. 2561
พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย Dip – TFR ครั้งที่ 9 29 ม.ค. 2561
รายละเอียดตัวอย่างข้อสอบและข้อสังเกต โครงการ Dip TFR ครั้งที่ 6
ข้อสังเกตและตัวอย่างข้อสอบจากการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย - DipTFR
การอบรมเทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs รุ่นที่ 1/57
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 4/2554-2557 (4/2555)
แนวข้อสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 15
แนวข้อสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 14
แนวข้อสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 13
แนวข้อสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 12
แนวข้อสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 11
แนวข้อสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 10
แนวข้อสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 9
แนวข้อสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 8
แนวข้อสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 7
แนวข้อสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 6
โพสต์เมื่อ :
20 ต.ค. 2560 10:09:33
 19679
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์