ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 12 (3/2561)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 12 (3/2561)ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 12 (3/2561) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-13.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี มีผู้สมัครเข้าทดสอบจำนวน 23 ราย ผ่านการทดสอบ 4 ราย

(ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ)


สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 13 (1/2562) ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 – 13.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี (อโศก) ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tfac.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 685-2578 (คุณปัญญรส)

ข้อสอบการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 12 (3/2561)
Download

โพสต์เมื่อ :
17 ธ.ค. 2561 14:59:49
 3325
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์