ด้านการวางระบบบัญชี

ด้านการวางระบบบัญชี

ภาพงานอบรมสัมมนา “เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในโรงงานไปพร้อมกับลดต้นทุนการผลิตด้วย Materials Flow Cost Accounting“ รุ่นที่ 2
งานอบรมสัมมนา “การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนเพื่อรองรับ CSR Reporting”
การอบรมการวางระบบงานธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างความสำเร็จของธุรกิจ
งานอบรมสัมมนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร Business System Development Program
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Business System Development: BSD รุ่น 1 'Practical Approach Series'
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเปิดตัวหลักสูตร 'พัฒนาบุคคลากรวิชาชีพด้านการวางระบบ'
งานสัมมนา เตรียมพร้อมฝ่าวิกฤตพิชิตการดำเนินธุรกิจอย่างไม่สะดุดด้วย BCM
ภาพกิจกรรม : การลงนาม MOU ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการจัดการ 
ภาพกิจกรรมอบรมสัมมนา : Accounting System clinic สาขาเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ :
20 ต.ค. 2560 10:07:01
 16300
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์