• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • อบรมสัมมนา : Accounting System clinic วันศุกร์-เสาร์ที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.00-16.30 น

อบรมสัมมนา : Accounting System clinic วันศุกร์-เสาร์ที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.00-16.30 น

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • อบรมสัมมนา : Accounting System clinic วันศุกร์-เสาร์ที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.00-16.30 น

อบรมสัมมนา : Accounting System clinic วันศุกร์-เสาร์ที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.00-16.30 น

            วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดย คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี คุณอนุวัฒน์ จงยินดี และคุณสุรพล วัฒนโยธิน โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ประเด็นหลักของการสัมมนาในหลักสูตรนี้คือ การบริหารทางการเงินเพื่อป้องกันการทุจริต โดยใช้ระบบบัญชี การวางระบบบัญชี Fraud Risk Management และประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงกรณึศึกษาด้วย การสัมมนาครั้งนี้มีสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 220 คน ครับ

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 9:15:04
 779
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์