สมาชิก

สมาชิก

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบ!!! การเป็นผู้ทำบัญชีได้จะต้องดำเนินการดังนี้
          ลำดับที่ 1. สมัครเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี หรือสมัครเป็นผู้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี ก่อน
(ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำให้ท่านสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี คลิก ดีกว่าการสมัครเป็นผู้ขึ้นทะเบียน ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีมากมาย คลิก)
          ลำดับที่ 2. หลังจากนั้นให้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ website : www.dbd.go.th หัวข้อ ผู้ทำบัญชี ระบบงาน e-Accountant
          ลำดับที่ 3. เมื่อดำเนินการทั้งสองอย่างแล้วเสร็จ จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชีได้
          หมายเหตุ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมให้ประสานงานโดยตรงที่ ส่วนงานทะเบียน e-mail : tfacmember@tfac.or.thคำขอสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี (สวบช.1) หรือ สมัครสมาชิกผ่านบริการออนไลน์


คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (สวบช.2)


คำขอชำระค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หรือ ชำระค่าบำรุงสมาชิกผ่านบริการออนไลน์


คำขอต่ออายุผู้ทำบัญชี (สวบช.4)


คำขอทั่วไป
โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 14:06:54
 163033
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์