ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นนิติบุคคล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย จึงต้องการทีมงานที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าระดับสากล สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงขอเชิญผู้ที่พร้อมจะร่วมทีมเข้ามาช่วยกันพัฒนาองค์กรตามตำแหน่งงานที่ประกาศ

      เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ กำลังขยายงานหากท่านใดมีความยินดีจะมาร่วมงานกับสภาวิชาชีพบัญชีนอกเหนือ จากตำแหน่งงานที่ประกาศ สามารถยื่นใบสมัครเข้ามาได้ทาง E-mail : hr@tfac.or.th , Atitaya.ch@tfac.or.th  

ตำแหน่งงาน จำนวนที่เปิดรับ
 ผู้จัดการส่วนงานทะเบียน 1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี 1 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร

คุณสมบัติของทุกตำแหน่งงาน
1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
2. มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และรับผิดชอบในการทำงาน
3. ทำงานเป็นทีมได้ รักงานบริการ และรับผิดชอบในการทำงาน
4. มีทักษะการจัดการ การติดต่อสื่อสารที่ดี มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจในตัวเอง
5. มีทัศนคติในทางบวก มีจริยธรรมในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน
6. มีความเคารพ และปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององค์กร

สถานที่ปฏิบัติงาน
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

สวัสดิการที่จะได้รับ
1. ประกันสังคม
2. ประกันสุขภาพ
3. ค่าล่วงเวลา
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. โบนัส
7. อื่นๆ

วิธีการสมัคร
1. ส่งใบสมัครและประวัติ มาได้ตามที่อยู่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน”
2. ติดต่อโดยตรงที่ คุณไพฑูรย์ ระดาสาร โทรศัพท์ 02-6852503 หรือ คุณอภิชญา ผิวทองดี 083-0965224 หรือส่งข้อมูลการสมัครงานมาที่ E-mail : hr@tfac.or.th

โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 14:36:09
 25068
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์