เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ (1 อัตรา)

เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ (1 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      - จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี บริหาร การจัดการ 
      - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี  
      - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ 
      - ละเอียดรอบคอบ มีความอดทนต่อหน้าที่ สามารถทำงานเป็นทีมได้
      - งานด้านเอกสาร/ธุรการ/เลขานุการ

ลักษณะขอบเขตงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ลำดับ รายละเอียดงาน
1 ดูแลรับผิดชอบงานระบบสารบัญ จัดทำทะเบียนเข้า-ออก และการจัดการทั่วไป
2 การติดตามงาน ประสานงานในหน่วยงานภายใน-ภายนอก การรับ-ส่งเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร
3 การจัดระบบและการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับมติที่ประชุม คำสั่งต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง ฯลฯ
4 การเขียนรายงาน/หนังสือ และอื่นๆ
5 ช่วยงานเลขานุการ เช่น การจัดทำเอกสารการประชุม การเตรียมการประชุม (จองห้องประชุม , ค่าตอบแทนการประชุม) ฯลฯ
6 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ดาวน์โหลดใบสมัคร

โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 15:18:12
 3332
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์