เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนวิชาการ (2 อัตรา)

เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนวิชาการ (2 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      - จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีการเงินบริหารเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
      - ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ 
      - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 
      - พิมพ์ไทย พิมพ์อังกฤษ ได้คล่อง
      - มีมนุษย์สัมพันธ์ด้านการประสานงานดี
      - มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ รับผิดชอบในการทำงาน
      - มีความสามารถด้านการเขียน การใช้ภาษาไทยได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะขอบเขตงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนวิชาการ  

ลำดับ รายละเอียดงาน
1 จัดเตรียมเอกสารและวาระในการประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จดบันทึกมติที่ประชุม
2 ประสารงานการประชุม – งานเลขานุการคณะกรรมการ อนุกรรมการ ฯลฯ
3 สนับสนุนด้านอบรมหลักสูตรใหม่ของคณะกรรมการ อนุกรรมการที่รับผิดชอบ
4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่นภายใต้คณะกรรมการ อนุกรรมการที่รับผิดชอบ
5 งานที่ได้รับมอบหมาย


ดาวน์โหลดใบสมัคร

โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 15:22:04
 1124
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์