การรับรองหลักสูตร

การรับรองหลักสูตร

ขั้นตอนการรับรองหลักสูตร

หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ก่อน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หลัง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับปริญญาที่สูงกว่าปริญญาตรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

ปริญญาทางการบัญชีหรือประกาศนียบัตรทางการบัญชีที่ ก.บช. เทียบว่าไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 33/2549

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรที่รับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2560 10:39:38
 47866
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์