การรับรองหลักสูตร

การรับรองหลักสูตร

ขั้นตอนการรับรองหลักสูตร

หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ก่อน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หลัง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ตามเกณฑ์ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับปริญญาที่สูงกว่าปริญญาตรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ตามเกณฑ์ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

ปริญญาทางการบัญชีหรือประกาศนียบัตรทางการบัญชีที่ ก.บช. เทียบว่าไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 33/2549

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรที่รับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2560 10:39:38
 72832
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์