ขั้นตอนการรับรองหลักสูตรปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

ขั้นตอนการรับรองหลักสูตรปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 77/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มความสอดคล้องของหลักสูตรตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 77/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจดหมายขอผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับหลักสูตรใหม่
(ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป)
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจดหมายขอผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับหลักสูตรปรับปรุง
(ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป)
ดาวน์โหลด
โพสต์เมื่อ :
8 มี.ค. 2566 11:43:34
 1449
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์