สำนักงานสาขา

สำนักงานสาขา

สำนักงานสาขาสงขลา

 • ประธานสาขา    ผศ. ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน
 • ผู้ประสานงาน    นางสาวญาณิศา ขุนเพ็ชร
 • ที่ตั้ง    ภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
 • Email address    songkhla@tfac.or.th; kulwadee.l@psu.ac.th
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 074 558 912
                                  โทรสาร : 074 558 851
                                  มือถือ : 062 968 4075 (ผศ. ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน), 081 969 1551 (นางสาวญาณิศา ขุนเพ็ชร)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    สงขลา, ยะลา, นราธิวาส, พัทลุง, สตูล, ตรัง, ปัตตานี

สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

 • ประธานสาขา    ผศ.กัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล
 • ผู้ประสานงาน    นางสาวทิพพาภรณ์ พัฒคายน
 • ที่ตั้ง    อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เลขที่ 272 ถนนสุราษฎร์-นาสารหมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
 • Email address    surattanee@tfac.or.th; kanthaporn.cha@gmail.com; rainy_deep@hotmail.com kulwadee.l@psu.ac.th
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 077 913 369
                                  มือถือ : 093 549 5541 (ผศ.กัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล), 091 915 5626 (นางสาวทิพพาภรณ์ พัฒคายน)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, นครศรีธรรมราช

สำนักงานสาขาเชียงใหม่

 • ประธานสาขา    รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์
 • ผู้ประสานงาน    นางสาวพัณณ์ชิตา กระจาย
 • ที่ตั้ง    ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้วตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 • Email address    chiangmai@tfac.or.th; fap.chiangmai@gmail, www.fapchiangmai.com
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 053 944 922
                                  โทรสาร : 053 892 686
                                  มือถือ : 087 178 4514 (นางสาวพัณณ์ชิตา กระจาย)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, แพร่, น่าน

สำนักงานสาขาชลบุรี

 • ประธานสาขา    ดร.ศิรดา จารุตกานนท์
 • ผู้ประสานงาน    นายอานนท์ ปุ้ยเจริญ
 • ที่ตั้ง    ห้อง BBS101 (B) อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
 • Email address    chonburi@tfac.or.th; ta_sirada@yahoo.com; chonburi001@outlook.co.th, www.fapchonburi.buu.ac.th
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 038 394 363
                                  มือถือ : 092 892 9009 (นายอานนท์ ปุ้ยเจริญ)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา

สำนักงานสาขานครราชสีมา

 • ประธานสาขา    รศ. ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์
 • ผู้ประสานงาน    นางสาวศรัญญา คมขุนทด, นางธนพร การชงัด
 • ที่ตั้ง    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 • Email address    khorat@tfac.or.th; suwat.tana@hotmail.com; fl_man1415@hotmail.com
 • หมายเลขติดต่อ  มือถือ : 082 422 2956 (นางธนพร การชงัด)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ปราจีนบุรี, สระบุรี

สำนักงานสาขาขอนแก่น

 • ประธานสาขา    ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ศุทธชัย
 • ผู้ประสานงาน    นางสาวนัยน์ปพร กวางซี
 • ที่ตั้ง    คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
 • Email address    khonkean@tfac.or.th; sirsut@kku.ac.th
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 043 347 742
                                  โทรสาร : 043 347 742
                                  มือถือ : 081 965 2281 (นางสาวนัยน์ปพร กวางซี)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลำภู, เลย

สำนักงานสาขาภูเก็ต

 • ประธานสาขา    นางพรรณ์ธัญกร ถาวรภัทรพงษ์
 • ผู้ประสานงาน    นางสาววรพรรณ เจนรบ
 • ที่ตั้ง    เลขที่ 26/227 หมู่ที่ 9 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 • Email address    phuket@tfac.or.th; yapromjinda@hotmail.com
 • หมายเลขติดต่อ    มือถือ : 081 892 8747 (นางพรรณ์ธัญกร ถาวรภัทรพงษ์), 082 484 9113 (นางสาววรพรรณ เจนรบ)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    ภูเก็ต, กระบี่, พังงา

สำนักงานสาขานครสวรรค์

 • ประธานสาขา    นางธนพร กุศลธรรมรัตน์
 • ผู้ประสานงาน    นางสาวกันตยา มานนท์
 • ที่ตั้ง    เลขที่ 89/11 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 • Email address    nakornsawan@tfac.or.th; tax2499@gmail.com
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 056 226 402
                                  โทรสาร : 056 228 466
                                  มือถือ : 081 680 0660 (นางธนพร กุศลธรรมรัตน์), 081 379 0296, 083 954 1495 (นางสาวกันตยา มานนท์)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    นครสวรรค์, อุทัยธานี, กำแพงเพชร, ลพบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี

สำนักงานสาขาอุบลราชธานี

 • ประธานสาขา    นายสมชัย ปรีดาสันติ์
 • ผู้ประสานงาน    นางสาวอรอนงค์ วรจิตร
 • ที่ตั้ง    คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • Email address    ubon@tfac.or.th; th_ppp@hotmail.com
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 045 209 040
                                  โทรสาร : 045 209 040
                                  มือถือ : 081 877 5100 (นายสมชัย ปรีดาสันติ์), 081 547 3404 (นางเพ็ญประภา ฐานานุศักดิ์), 081 321 6066 (นางสาวอรอนงค์ วรจิตร)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ, มุกดาหาร, บึงกาฬ

สำนักงานสาขามหาสารคาม

 • ประธานสาขา    รศ. ดร.กรไชย พรลภัสรชกร
 • ผู้ประสานงาน    ดร.ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์, นางมลฤดี อินทะพุฒ
 • ที่ตั้ง    คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่ 55/20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
 • Email address    mahasarakham@tfac.or.th; markarlington@hotmail.com; seerungrat.s@acc.msu.ac.th
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 043 754 333 ต่อ 3444
                                  โทรสาร : 043 754 425
                                  มือถือ : 061 646 5791 (รศ. ดร.กรไชย พรลภัสรชกร), 085 855 6926 (ดร.ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์), 062 896 1869 (นางมลฤดี อินทะพุฒ)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม

สำนักงานสาขาระยอง

 • ประธานสาขา    ผศ. ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา
 • ผู้ประสานงาน    ผศ. ดร.อนุชา ถาพยอม
 • ที่ตั้ง    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เลขที่ 19 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
 • Email address    rayong@tfac.or.th; focusaudit@gmail.com
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 038 627 021
                                  มือถือ : 081 910 9994 (ผศ. ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา), 081 574 8353 (ผศ. ดร.อนุชา ถาพยอม)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    ระยอง, จันทบุรี, ตราด

สำนักงานสาขาพิษณุโลก

 • ประธานสาขา    ดร.ศิรัตน์ สนชัย
 • ผู้ประสานงาน    นางภัทรพร ศรีสุธรรม
 • ที่ตั้ง    ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
 • Email address    phitsanulok@tfac.or.th; sirats@nu.ac.th; fap.phitsanulok@gmail.com
 • หมายเลขติดต่อ    โทรศัพท์ : 055 964 941
                                  โทรสาร : 055 964 800
                                  มือถือ : 081 532 1169 (ดร.ศิรัตน์ สนชัย), 089 707 6539 (นางภัทรพร ศรีสุธรรม)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    พิษณุโลก, พิจิตร, ตาก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์

สำนักงานสาขาสุรินทร์

 • ประธานสาขา    ดร.ปิยนุช ปรากฎดี
 • ผู้ประสานงาน    นางสาวปิยธิดา บุพศิริ
 • ที่ตั้ง    คณะวิทยาการจัดการ อาคารวิทยาลัย การจัดการบันทายศรี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
 • Email address    surin@tfac.or.th; nokjamgo@gmail.com
 • หมายเลขติดต่อ    มือถือ : 063 428 9654 (ดร.ปิยนุช ปรากฎดี), 098 198 9558 (นางสาวปิยธิดา บุพศิริ)
 • พื้นที่ปฏิบัติการ    สุรินทร์, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, สระแก้ว
ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 15:55:58
 18149
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์