ติดต่อเรา

แผนที่

ข้อมูลการติดต่อ

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2685-2500 โทรสาร 0-2685-2501
Website : www.tfac.or.th
Facebook : www.facebook.com/tfac.family 
Line@ : @tfac.family
Youtube : tfac.family

วันและเวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 17:00 น. (ให้บริการช่วงพักเที่ยง)

การเดินทาง

  • รถไฟฟ้า BTS   ลงสถานีอโศก ใช้ทางออกหมายเลข 3 เชื่อมกับทางออกหมายเลข 1 (สยามสมาคม) ของรถไฟใต้ดิน MRT
  • รถไฟใต้ดิน MRT  ลงสถานีสุขุมวิท ใช้ทางออกหมายเลข 1 (สยามสมาคม)
  • รถยนต์ส่วนตัว (อาคารจอดรถของสภาวิชาชีพบัญชี สามารถรองรับรถยนต์ได้ 150 คัน)
  • จากถนนสุขุมวิท เมื่อถึงแยกอโศก เลี้ยวเข้าถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ตรงไปประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าอาคารสภาวิชาชีพบัญชี (อาคารสูง 8 ชั้น)
  • จากถนนรัชดาภิเษก (ผ่านศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) เมื่อถึงแยกอโศก ขับตรงไปประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าอาคารสภาวิชาชีพบัญชี (อาคารสูง 8 ชั้น)

Easy E-mail
สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำให้ท่านใช้ช่องทาง E-mail เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสอบถามข้อมูลมายังสภาวิชาชีพบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้รวบรวมข้อมูล E-mail และแบ่งประเภทคำถามของแต่ละส่วนงานให้อย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกสบายของท่าน ดังนี้

หน่วยงาน ประเภทคำถาม E-mail โทรศัพท์
02 685 2500
ฝ่ายวิชาการ
(ด้านมาตรฐานการบัญชี)
สอบถามข้อมูลด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน academic-fap@tfac.or.th ต่อ 2533, 2536, 2538, 2571
ฝ่ายวิชาการ
(ด้านมาตรฐานสอบบัญชี)
สอบถามข้อมูลด้านมาตรฐานสอบบัญชี auditing@tfac.or.th ต่อ 2553, 2563, 2598
ฝ่ายวิชาการ
(ด้านพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี)
สอบถามข้อมูลเรื่องการแจ้งและยืนยันการลงลายมือชื่อ
ของผู้สอบบัญชีในระบบของสภาฯ และการกำกับดูแล
คุณภาพงานของผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี
tsqc1@tfac.or.th ต่อ 2553, 2563, 2598
ฝ่ายวิชาการ
(ด้านต่างประเทศ)
สอบถามข้อมูลด้านต่างประเทศ และ AEC foreign-affairs@tfac.or.th ต่อ 2573
ส่วนงานทะเบียน สอบถามข้อมูลด้านทะเบียนสมาชิก, ผู้สอบบัญชี
ผู้ฝึกหัดงานสอบบัญชี, ผู้เข้ารับการทดสอบ และนิติบุคคล
ที่ให้บริการด้านการทำบัญชีหรือการสอบบัญชี
tfacmember@tfac.or.th ต่อ 2524-25, 2529-30, 2532
ส่วนงานปฏิบัติการอบรม สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนา
และการจัด In-House Training
training@tfac.or.th ต่อ 2509, 2555-60, 2572
ส่วนงานสื่อสารองค์กร สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ Newsletter, E-Newsletter,
เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี และข้อมูลข่าวสารทั่วไป
newsletter@tfac.or.th
pr@tfac.or.th
ต่อ 2514, 2543, 2567
ส่วนงานกฎหมาย สอบถามข้อมูลด้านงานนิติการทั่วไป, งานให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับกฎหมาย พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับ/ข้อกำหนดต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี
law@tfac.or.th ต่อ 2520, 2586
ส่วนงานกำกับดูแล
หน่วยอบรม
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขออมุมัติหน่วยงานผู้จัดการอบรมหลักสูตรการอบรมหรือประชุมสัมมนา, การยื่นชั่วโมง CPD ของผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี cpd@tfac.or.th ต่อ 2511, 2531, 2561, 2574, 2584
ส่วนงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการออนไลน์ it@tfac.or.th ต่อ 2564, 2566
ส่วนงานบุคคล สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกาศรับสมัครงาน hr@tfac.or.th ต่อ 2545, 2527
ส่วนงานการเงิน สอบถามเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี finance@tfac.or.th ต่อ 2526, 2544

ติดต่อเรา

รับเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอบรมหรือประชุมสัมมนา :
captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์