ขั้นตอนการรับรองหลักสูตรระดับปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

ขั้นตอนการรับรองหลักสูตรระดับปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 77/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มความสอดคล้องของหลักสูตรตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 77/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจดหมายขอผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับหลักสูตรใหม ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจดหมายขอผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับหลักสูตรปรับปรุง ดาวน์โหลด
โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2560 11:59:04
 5659
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์