• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเปิดตัวหลักสูตร 'พัฒนาบุคคลากรวิชาชีพด้านการวางระบบ'

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเปิดตัวหลักสูตร 'พัฒนาบุคคลากรวิชาชีพด้านการวางระบบ'

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเปิดตัวหลักสูตร 'พัฒนาบุคคลากรวิชาชีพด้านการวางระบบ'

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเปิดตัวหลักสูตร 'พัฒนาบุคคลากรวิชาชีพด้านการวางระบบ'

            สืบเนื่องจากวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการด้านวางระบบบัญชี ได้มีการลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพด้านการวางระบบ
            สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ 'Drive Your Organization to Excellence & Sustainability' เพื่อเป็นการเปิดตัวหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรด้านการวางระบบ ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

วิทยากรโดย …..

• คุณพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

• คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

• คุณปริศนา ประหารข้าศึก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

• คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล กรรมการในเครือซีคอน กรุ๊ป และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบงานธุรกิจ

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 9:08:55
 1026
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์