• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • งานสัมมนา เตรียมพร้อมฝ่าวิกฤตพิชิตการดำเนินธุรกิจอย่างไม่สะดุดด้วย BCM

งานสัมมนา เตรียมพร้อมฝ่าวิกฤตพิชิตการดำเนินธุรกิจอย่างไม่สะดุดด้วย BCM

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • งานสัมมนา เตรียมพร้อมฝ่าวิกฤตพิชิตการดำเนินธุรกิจอย่างไม่สะดุดด้วย BCM

งานสัมมนา เตรียมพร้อมฝ่าวิกฤตพิชิตการดำเนินธุรกิจอย่างไม่สะดุดด้วย BCM

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการสัมมนา ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมฝ่าวิกฤตพิชิตการดำเนินธุรกิจอย่างไม่สะดุดด้วย BCM” เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรม LANDMARK ถนนสุขุมวิท ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเน้นให้ความรู้เพื่อการเตรียมตัวอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมการรับฟังประสบการณ์ และการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน BCM อาทิเช่น หัวข้อ “ถอดบทเรียนวิกฤตการณ์ระดับประเทศ” และยังได้แนวทางการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดต่อไปอีกด้วย

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 9:10:16
 947
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์