ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Business System Development: BSD รุ่น 1 'Practical Approach Series'

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Business System Development: BSD รุ่น 1 'Practical Approach Series'

            จากการตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพนักวางระบบงาน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญอย่างมากในทุกระดับองค์กร แต่บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพดังกล่าวมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ระบบงานมีการออกแบบและนำมาใช้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบงาน Business System Development: BSD รุ่น 1'Practical Approach Series' โดยโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์โดยตรงในการผลิตบุคคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบงานด้านธุรกิจ ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) ผู้ที่สนใจสามารถ Downloadรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครได้ที่ Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 9:05:38
 855
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์