สภาวิชาชีพบัญชี จัดอบรมหลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด

สภาวิชาชีพบัญชี จัดอบรมหลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานอบรมสัมมนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 1/57 ในวันเสาร์ที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
            โดยรุ่นแรกมีผู้เข้าอบรมถึง 42 คน  หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้เรื่องระบบการควบคุมภายในที่ทันสมัย ก้าวทันมาตรฐานสากล ทุกองค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล  และให้การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในมีแนวทางที่เป็นมาตรฐาน  
            โดยการอบรมครั้งนี้ สภาฯได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.อุษา ภัทรมนตรี CPA อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณสุวิมล กุลาเลิศ CPA, CIA, CRMA Chief Audit Executive บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส มาเป็นวิทยากรภายในงาน
            สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสเข้าร่วมอบรมสัมมนาในรุ่นแรก ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมในรุ่นที่ 2 ได้ในวันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ.2557 แว่วมาว่าหลักสูตรนี้สภาฯจะจัดถึง 5 รุ่น หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ในเว็บไซต์ หรือโทร. 02-685-2555-2559 (ฝ่ายอบรม) ขอบคุณค่ะ

โพสต์เมื่อ :
27 ต.ค. 2560 14:23:38
 2860
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์