• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 4/2554-2557 (4/2555)

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 4/2554-2557 (4/2555)

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 4/2554-2557 (4/2555)

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 4/2554-2557 (4/2555)

            ด้วยเมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การประกาศผลการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย DipTFR ประกาศขึ้นเว็บสภาฯ มติที่ประชุม รายงานผลการทดสอบ ไม่มีผู้สอบผ่านการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย DipTFR

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 11:04:41
 2302
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์