การอบรมเทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs รุ่นที่ 1/5

การอบรมเทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs รุ่นที่ 1/5

           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรมเทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs รุ่นที่ 1/57 ขึ้น เมื่อศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องอบรม   ชั้น 8 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีคุณรัตนา พฤกษาเกษมสุข ที่ปรึกษาด้านบัญชี และการจัดทำบัญชีอิสระ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 9:41:52
 2698
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์