ประกาศผลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 “Thailand Accounting Challenge

ประกาศผลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 “Thailand Accounting Challenge

            ผลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 “Thailand Accounting Challenge 2013”  เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557เวลา 07.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 AB  อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ มีจำนวนสถาบันเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 64 สถาบัน 126 ทีม สรุปผลการแข่งขันดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3           มหาวิทยาลัยบูรพา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

            ซึ่งนายกสภาวิชาชีพบัญชี จะมีพิธีการมอบถ้วยรางวัลและโล่รางวัลให้แก่ทั้ง 6 ทีม ที่ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง และประกาศผลรายชื่อสถาบันที่ได้คะแนนสูงสุด 30 อันดับ ในรอบคัดเลือกมีจำนวนทั้งสิ้น 32 ทีม

โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 14:09:13
 3323
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์