พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 2

พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 2

            จากการจัดการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge 
ครั้งที่
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ คือ มหาวิทยาลัยบูรพา และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตามลำดับ

            ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) จึงจัดพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการแก่น้อง ๆ นิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลทั้ง 6 ทีมดังกล่าวข้างต้น โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณประสัณห์ เชื้อพานิช อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชี และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี และ รศ. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี เป็นประธานร่วมกันมอบรางวัล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 AB อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ภาพบรรยากาศภายในงาน

ภาพผู้ได้รับรางวัล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : ถ้วยรางวัลจากนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ โล่คริสตัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมสิทธิ์ในการได้เข้าฝึกงานในสำนักงานสอบบัญชีระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท   มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 : โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท    
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 : โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
โพสต์เมื่อ :
31 ต.ค. 2560 13:28:35
 3119
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์