ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับด้านการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับด้านการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ

            สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการศึกษาจำนวน 3 ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 1/2555 เป็นการปรับเรื่องการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ และปรับการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งให้ถือปฏิบัติสำหรับหลักสูตรที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ส่วนฉบับที่ 2 นั้นเป็นเรื่องของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากบัญชีที่อยากเป็นสมาชิกสามัญและเข้าสู่วิชาชีพบัญชี จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และฉบับสุดท้าย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นสมาชิกวิสามัญและสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย Click และสำหรับประกาศแต่ละฉบับ ท่านสามารถติดตามอ่าน (ฉบับที่ 75/2559 – 77/2559) ได้ที่ Click

โพสต์เมื่อ :
13 พ.ย. 2560 9:56:58
 4125
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์