กิจการยังหาผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินปี 2558 ไม่ได้ ควรทำเช่นไร

กิจการยังหาผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินปี 2558 ไม่ได้ ควรทำเช่นไร

Q:
กิจการยังหาผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินปี 2558 ไม่ได้ ควรทำเช่นไร
A:

สภาฯ ให้บริการข้อมูลติดต่อของผู้สอบบัญชีที่พร้อมให้ติดต่อได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สภาฯ เมนูระบบออนไลน์ ทั้งนี้กิจการและผู้ทำบัญชีควรเตรียมบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีของตนเองให้พร้อมตรวจสอบ และไม่ร้องขอให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี

Post Date :
10 Oct 2017 9:59:18
By :
Last Edited :
19 Oct 2021 18:52:30
By :
 1661
Visitor
Create a website for free Online Stores