การตัดหนี้สูญ : กิจการใช้เกณฑ์เงินสดในการยื่นภาษี ดังนั้น การบันทึกรายได้จะบันทึกดังนี้ Dr. ลูกหนี้

การตัดหนี้สูญ : กิจการใช้เกณฑ์เงินสดในการยื่นภาษี ดังนั้น การบันทึกรายได้จะบันทึกดังนี้ Dr. ลูกหนี้

Q:
A:
Post Date :
24 Oct 2017 14:58:56
By :
Last Edited :
16 Jun 2024 16:33:03
By :
 11966
Visitor
Create a website for free Online Stores