มาตรวจสอบ สถานะผู้ประกอบวิชาชีพกันเถอะ

มาตรวจสอบ สถานะผู้ประกอบวิชาชีพกันเถอะ

            สวัสดีสมาชิกทุกท่าน ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะ เรามาตรวจสอบสถานะสมาชิก สถานะใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพกันดีกว่า ว่าใกล้ครบกำหนดหรือยัง? การยื่น CPD ครบหรือไม่? ท่านสมาชิกเคยมีแต่คำถามเหล่านี้ไหมเอ่ย? TFAC Newsletter ฉบับนี้ส่วนงานทะเบียนจะขอแนะนำสมาชิกในการตรวจสอบสถานะของผู้ประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ Online Service ของสภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th เลือก Online Service
2. เลือกหัวข้อที่สมาชิกต้องการตรวจสอบ

     2.1 ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี โดยกรอกข้อมูลชื่อ ชื่อสกุล และเลขทะเบียนให้ครบถ้วน https://eservice.tfac.or.th/check_cpa/
     2.2 ตรวจสอบสถานะสมาชิก โดยกรอกข้อมูลชื่อ ชื่อสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ครบถ้วน https://eservice.tfac.or.th/check_member/
     2.3 แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD โดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านให้ครบถ้วน https://eservice.tfac.or.th/cpd_online/login.php

ง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้วสมาชิกก็สามารถตรวจสอบสถานะของผู้ประกอบวิชาชีพได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องเดินทางมาสภาวิชาชีพบัญชี

Post Date :
30 Oct 2020 10:28:47
 35458
Visitor
Create a website for free Online Stores