มาตรวจสอบ สถานะผู้ประกอบวิชาชีพกันเถอะ

มาตรวจสอบ สถานะผู้ประกอบวิชาชีพกันเถอะ

            สวัสดีสมาชิกทุกท่าน ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะ เรามาตรวจสอบสถานะสมาชิก สถานะใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพกันดีกว่า ว่าใกล้ครบกำหนดหรือยัง? การยื่น CPD ครบหรือไม่? ท่านสมาชิกเคยมีแต่คำถามเหล่านี้ไหมเอ่ย? TFAC Newsletter ฉบับนี้ส่วนงานทะเบียนจะขอแนะนำสมาชิกในการตรวจสอบสถานะของผู้ประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ Online Service ของสภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th เลือก Online Service
2. เลือกหัวข้อที่สมาชิกต้องการตรวจสอบ

     2.1 ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี โดยกรอกข้อมูลชื่อ ชื่อสกุล และเลขทะเบียนให้ครบถ้วน https://eservice.tfac.or.th/check_cpa/
     2.2 ตรวจสอบสถานะสมาชิก โดยกรอกข้อมูลชื่อ ชื่อสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ครบถ้วน https://eservice.tfac.or.th/check_member/
     2.3 แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD โดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านให้ครบถ้วน https://eservice.tfac.or.th/cpd_online/login.php

ง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้วสมาชิกก็สามารถตรวจสอบสถานะของผู้ประกอบวิชาชีพได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องเดินทางมาสภาวิชาชีพบัญชี


            หากสมาชิกได้มีการตรวจสอบสถานะแล้วและประสงค์จะชำระเงิน หรือยื่นหลักฐาน CPD ก็สามารถดำเนินการได้ทันทีผ่านช่องทาง Online Service เช่นกัน

  • การชำระค่าบำรุงสมาชิก หรือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลือกหัวข้อ “ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี” กรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านให้ครบถ้วน ดำเนินการตามที่ระบบแจ้ง หากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่านใดมีสถานะเป็นผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชีการชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ปีละ 500 บาท จะครอบคลุมทั้งสองสถานะท่านสมาชิกไม่จำเป็นต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกเพิ่มเติม https://eservice.tfac.or.th/fap_registration/login
  • การยื่น CPD เลือกหัวข้อ “แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD” ยื่นได้ทั้งสถานะผู้สอบบัญชีหรือผู้ทำบัญชีในหัวข้อเดียวกัน กรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านให้ครบถ้วนดำเนินการตามที่ระบบแจ้ง https://eservice.tfac.or.th/cpd_online/login.php

            ทั้งนี้ หากสมาชิกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อส่วนงานทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ 0 2685 2525, 0 2685 2532 หรือส่วนงานกำกับดูแลหน่วยงานอบรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2685 2511, 0 2685 2574
โดย ส่วนงานทะเบียน

โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2563 10:28:47
 41916
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์