การลงนามของผู้สอบบัญชีในกรณีรับงานใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินปี 2558 ควรเป็นเช

การลงนามของผู้สอบบัญชีในกรณีรับงานใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินปี 2558 ควรเป็นเช

Q:
การลงนามของผู้สอบบัญชีในกรณีรับงานใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินปี 2558 ควรเป็นเช่นใด?
A:

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องลงนามรับรองงบการเงินเมื่อการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วและไม่ควรลงวันที่ย้อนหลัง และเมื่อลงลายมือชื่อแล้ว ก็ดำเนินการยืนยันในระบบของสภาฯ ตามข้อกำหนดฯ กล่าวคือ การลงลายมือชื่อช่วงครึ่งแรกของปี ต้องยืนยันภายในสิ้นเดือนมิถุนายน และการลงลายมือชื่อช่วงครึ่งหลังของปี ต้องยืนยันภายในสิ้นเดือนธันวาคมของปีที่ลงลายมือชื่อ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของข้อกำหนดฯ ได้โดย Click

Post Date :
10 Oct 2017 9:58:57
By :
Last Edited :
21 Oct 2021 19:50:38
By :
 3484
Visitor
Create a website for free Online Stores