การลงนามของผู้สอบบัญชีในกรณีรับงานใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินปี 2558 ควรเป็นเช

การลงนามของผู้สอบบัญชีในกรณีรับงานใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินปี 2558 ควรเป็นเช

Q:
การลงนามของผู้สอบบัญชีในกรณีรับงานใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินปี 2558 ควรเป็นเช่นใด?
A:

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องลงนามรับรองงบการเงินเมื่อการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วและไม่ควรลงวันที่ย้อนหลัง และเมื่อลงลายมือชื่อแล้ว ก็ดำเนินการยืนยันในระบบของสภาฯ ตามข้อกำหนดฯ กล่าวคือ การลงลายมือชื่อช่วงครึ่งแรกของปี ต้องยืนยันภายในสิ้นเดือนมิถุนายน และการลงลายมือชื่อช่วงครึ่งหลังของปี ต้องยืนยันภายในสิ้นเดือนธันวาคมของปีที่ลงลายมือชื่อ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของข้อกำหนดฯ ได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 9:58:57
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
15 ก.ค. 2567 10:06:04
โดย :
 5985
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์