การบันทึกบัญชี : การขายหุ้นควรบันทึกบัญชีด้วยวัน trade date หรือ วัน settlement date เนื่องจากในอด

การบันทึกบัญชี : การขายหุ้นควรบันทึกบัญชีด้วยวัน trade date หรือ วัน settlement date เนื่องจากในอด

Q:
A:
Post Date :
25 Dec 2017 14:14:03
By :
Last Edited :
19 Apr 2021 19:39:21
By :
 7134
Visitor
Create a website for free Online Stores