การบันทึกบัญชี : การขายหุ้นควรบันทึกบัญชีด้วยวัน trade date หรือ วัน settlement date เนื่องจากในอด

การบันทึกบัญชี : การขายหุ้นควรบันทึกบัญชีด้วยวัน trade date หรือ วัน settlement date เนื่องจากในอด

Q:
A:
Post Date :
25 Dec 2017 14:14:03
By :
Last Edited :
21 Oct 2021 18:10:15
By :
 8387
Visitor
Create a website for free Online Stores