ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ส่งกลับแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นมายังสภาวิชาชีพบัญชี ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562

  • ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 Download
  • แบบแสดงความเห็น/ประเด็นขอแก้ไข Download

โพสต์เมื่อ :
11 ธ.ค. 2561 16:08:02
 1264
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์