ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ขอแจ้งเลื่อนการทดสอบ CPA ครั้งที่ 45(1/2563)

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ขอแจ้งเลื่อนการทดสอบ CPA ครั้งที่ 45(1/2563)

         
สภาวิชาชีพบัญชีร่วมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19    

          จึงเลื่อนการทดสอบCPA ครั้งที่ 45 (1/2563) ในรายวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับกำหนดการทดสอบใหม่ของทั้งสองรายวิชาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

  • อ่านประกาศ Click
โพสต์เมื่อ :
18 มี.ค. 2563 9:51:24
 1563
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์