สำนักงานสาขา

สำนักงานสาขา

สำนักงานสาขา ประธานสาขา ผู้ประสานงาน ที่ตั้งสาขา Email address
เบอร์ติดต่อ พื้นที่ปฏิบัติการ
สงขลา ผศ.ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน คุณญาณิศา ขุนเพ็ชร

ภาควิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15
ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

kulwadee.l@psu.ac.th และ songkhla@tfac.or.th

โทรศัพท์ 074 558 912
โทรสาร 074 558 851
มือถือ 062 968 4075 และ 081 969 1551

สงขลา, ยะลา, นราธิวาส, พัทลุง, สตูล, ตรัง, ปัตตานี
สุราษฎร์ธานี ผศ.กัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล นางสาวทิพพาภรณ์ พัฒ คายน

อาคารคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีเลขที่ 272 ถ.สุราษฎร์-นาสารหมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี 84100

kanthaporn.cha@gmail.com และ surattanee@tfac.or.th

โทรศัพท์ 077 913 369
มือถือ 093 549 5541

สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, นครศรีธรรมราช
เชียงใหม่ รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ นางสาวพัณณ์ชิตา กระจาย ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
boonsawa@chiangmai.ac.th และ chiangmai@tfac.or.th www.fapchiangmai.com

โทรศัพท์ 053 944 922
โทรสาร 053 892 686
มือถือ 087 178 4514

เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, แพร่, น่าน
ชลบุรี นางสาวศิรดา จารุตกานนท์ นายอานนท์ ปุ้ยเจริญ

ห้อง BBS101 (B) อาคารเฉลิมพระ เกียรติ คณะการจัดการและการ ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ta_sirada@yahoo.com , chonburi@tfac.or.th และ chonburi001@outlook.co.th www.fapchonburi.buu.ac.th

โทรศัพท์ 038 394 363
มือถือ 092 892 9009

ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา
นครราชสีมา รศ.ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์

อำจำรยศ์รัญญำ คมขุนทด

นางธนพร การชงัด

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเลขที่ 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

suwat.tana@hotmail.com และ khorat@tfac.or.th

โทรศัพท์ 044 233 000 ต่อ 3610-3616 และ082 422 2956
โทรสาร 044 233 076
นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ปราจีนบุรี, สระบุรี
ขอนแก่น ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ศุทธชัย คุณนัยน์ปพร กวางซี

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

sirsut@kku.ac.th และ khonkean@tfac.or.th

โทรศัพท์ 043 347 742
โทรสาร 043 347 742

มือถือ 081 965 2281

ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลำภู, เลย
ภูเก็ต นางพรรณ์ธัญกร ถาวรภัทรพงษ์ นางสาววรพรรณ เจนรบ

เลขที่ 26/227 หมู่ที่ 9 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

yapromijinda@hotmail.com และ phuket@tfac.or.th

เบอร์มือถือ 081 892 8747 และ 082 484 9113

ภูเก็ต, กระบี่, พังงา

นครสวรรค์ นางธนพร กุศลธรรมรัตน์ คุณกันตยา มานนท์

เลขที่ 89/11 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

tax2499@gmail.com และ nakornsawan@tfac.or.th

โทรศัพท์ 056 226 402
โทรสาร 056 228 466
มือถือ 083 954 1495
และ 081 379 0296

นครสวรรค์, อุทัยธานี, กำแพงเพชร, ลพบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี
อุบลราชธานี นายสมชัย ปรีดาสันติ์ นางสาวอรอนงค์ วรจิตร

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ubon@tfac.or.th

โทรศัพท์ 045 209 040
โทรสาร 045 209 040
มือถือ 081 321 6066

อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ, มุกดาหาร,บึงกาฬ
มหาสารคาม

รศ. ดร.กรไชย พรลภัสรชกร

ดร. ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์

คุณมลฤดี อินทะพุฒ

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 markarlington@hotmail.com ,seerungrat.s@acc.msu.ac.th และ mahasarakham@tfac.or.th

โทรศัพท์ 043 754 333 ต่อ 3444
โทรสาร 043 754 425
มือถือ 062 896 1869 , 085 855 6926 และ 061 646 5791

มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพน
ระยอง ผศ.ดร. ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา ดร.ดนุชา ถาพยอม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 19 หมู่ 11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

focusaudit@gmail.com และ rayong@tfac.or.th

โทรศัพท์ 038 627 021
มือถือ 081 910 9994 และ 081 574 8353

ระยอง, จันทบุรี, ตราด
พิษณุโลก ดร.ศิรัตน์ สนชัย นางภัทรพร ศรีสุวรรณ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 sirats@nu.ac.th , phitsanulok@tfac.or.th และ fap.phitsanulok@gmail.com

โทรศัพท์ 055 964 941
โทรสาร 055 964 800
มือถือ 081 532 1169 และ 089 707 6539พิษณุโลก, พิจิตร, ตาก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์
สุรินทร์ ดร.ปิยนุช ปรากฎดี คุณปิยพร บุพศิริ

คณะวิทยาการจัดการ อาคารวิทยาลัย การจัดการบันทายศรี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ที่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

nokjamgo@gmail.com และ surin@tfac.or.th

มือถือ 063 428 9654
และ 098 198 955

สุรินทร์, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, สระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 15:55:58
 13249
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์