สำนักงานสาขา

สำนักงานสาขา ประธานสาขา ที่ตั้งสาขา เบอร์ติดต่อ พื้นที่ปฏิบัติการ
ขอนแก่น ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ศุทธชัย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043 347 742
โทรสาร 043 347 742
E-mail: khonkean@fap.or.th
ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย,หนองบัวลาภู, เลย
เชียงใหม่ รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 944 922
มือถือ 087 178 4514
โทรสาร 053 893 032
E-mail: chiangmai@fap.or.th, fap.chiangmai@gmail.com, www.fapchiangmai.com
เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, แพร่, น่าน
นครราชสีมา รศ.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744
ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 233 000 ต่อ 3610 โทรสาร 044 233 076
E-mail: khorat@fap.or.th, kedchada@hotmail.com
นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์, ปราจีนบุรี, สระบุรี, สระแก้ว
นครสวรรค์ นางธนพร กุศลธรรมรัตน์ 89/11 ถ.มาตุลี
ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056 228 466 
โทรสาร 056 226 402 
E-mail: nakornsawan@fap.or.th
นครสวรรค์, อุทัยธานี, กำแพงเพชร, ลพบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี
สงขลา ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15
ถ.กาญจนวนิช
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 074 558 912
โทรสาร 074 558 851
E-mail: songkhla@fap.or.th
สงขลา, ยะลา, นราธิวาส, พัทลุง, สตูล, ตรัง, ปัตตานี
สุราษฎร์ธานี น.ส.กัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ 077 913 369
มือถือ 092 329 0035
โทรสาร -
E-mail: fap.surat@gmail.com, surattanee@fap.or.th
สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต นางพรรณ์ธัญกร ถาวรภัทรพงษ์ 26/227 หมู่ที่ 9 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 081 892 8747
โทรสาร -
E-mail: phuket@fap.or.th
ภูเก็ต, กระบี่, พังงา
อุบลราชธานี นายสมชัย ปรีดาสันติ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 081 321 6066
โทรสาร -
E-mail: ubon@fap.or.th
อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ, มุกดาหาร, บึงกาฬ
มหาสารคาม รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043 754 333 ต่อ 3444 โทรสาร 043 754 422
E-mail: mahasarakham@fap.or.th
มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม
พิษณุโลก ดร.ศิรัตน์ สนชัย ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 มือถือ 081 532 1169
โทรศัพท์ 055 964 890
โทรสาร 055 964 800
E-mail: fap.phitsanulok@gmail.com
พิษณุโลก, พิจิตร, ตาก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์
ระยอง ผศ.ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 19 หมู่ 11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์ 038 627 021
มือถือ 081 910 9994
E-mail: focusaudit@gmail.com
ระยอง, จันทบุรี, ตราด

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฏาคม 2561

โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 15:55:58
 5678
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์