สำนักงานสาขา

สำนักงานสาขา

สำนักงานสาขา ประธานสาขา ที่ตั้งสาขา เบอร์ติดต่อ พื้นที่ปฏิบัติการ
ขอนแก่น ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  ศุทธชัย

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 347 742
โทรสาร 043 347 742
มือถือ 081 965 2281, 092 263 9694
E-mail:khonkean@tfac.or.th, sirsut@kku.ac.th

ขอนแก่น, อุดรธานี,
หนองคาย,หนองบัวลำภู, เลย
ชลบุรี นางสาวศิรดา  จารุตกานนท์ ห้อง BBS101 (B) อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 038 394 363
มือถือ 092 892 9009
E-mail: chonburi@tfac.or.th, Chonburi001@outlook.co.th, www.fapchonburi.buu.ac.th, ta_sirada@yahoo.com
ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา
เชียงใหม่ รศ.บุญสวาท  พฤกษิกานนท์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053 944 922
โทรสาร 053 892 686
มือถือ 087 178 4514
E-mail: chiangmai@tfac.or.th, boonsawa@chiangmai.ac.th, www.fapchiangmai.com

เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, แพร่, น่าน
นครราชสีมา รศ.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขที่ 744 ถ.สุรนารายณ์
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 233 000 ต่อ  3610-3616
โทรสาร 044 233 076
มือถือ 089 282 5486, 082 422 2956
E-mail: khorat@tfac.or.th, suwat.tana@hotmail.com
นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ปราจีนบุรี, สระบุรี
นครสวรรค์ นางธนพร กุศลธรรมรัตน์

เลขที่ 89/11 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองจ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 056 226 402
โทรสาร 056 228 466
มือถือ 083 954 1495, 081 379 0296
E-mail: nakornsawan@tfac.or.th,
tax2499@gmail.com
นครสวรรค์, อุทัยธานี, กำแพงเพชร, ลพบุรี,
ชัยนาท, สิงห์บุรี
สงขลา ผศ.ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน

ภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

โทรศัพท์ 074 558 912
โทรสาร 074 558 851
มือถือ 062 968 4075, 086 268 4075 และ 081 969 1551
E-mail: songkhla@tfac.or.th, kulwadee.l@psu.ac.th

สงขลา, ยะลา, นราธิวาส, พัทลุง, สตูล, ตรัง, ปัตตานี
สุราษฎร์ธานี น.ส.กัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล อาคารคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
272 ถ.สุราษฎร์-นาสาร
หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์ 077 913 369
มือถือ 093 549 5541
E-mail: surattanee@tfac.or.th, kanthaporn.cha@gmail.com

สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, นครศรีธรรมราช

ภูเก็ต นางพรรณ์ธัญกร ถาวรภัทรพงษ์

26/227 หมู่ที่ 9 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

มือถือ 081 892 8747, 082 484 9113 
E-mail: phuket@tfac.or.th, yapromjinda@hotmail.com
ภูเก็ต, กระบี่, พังงา
อุบลราชธานี นายสมชัย  ปรีดาสันติ์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000

โทรศัพท์ 045 209 040
โทรสาร 045 209 040
มือถือ 081 321 6066
E-mail: ubon@tfac.or.th
อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ, มุกดาหาร, บึงกาฬ
มหาสารคาม

รศ. ดร.กรไชย พรลภัสรชกร

คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ 043 754 333 ต่อ 3444,
โทรสาร 043 754 425
มือถือ 086 234 6932, 085 855 6926 และ 061 646 5791
E-mail: mahasarakham@tfac.or.th, Seerungrat.s@acc.msu.ac.th, markarlington@hotmail.com

มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม
ระยอง ผศ.ดร. ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยา คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
19 หมู่ 11 ต.หนองละลอก
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โทรศัพท์ 038 627 021
มือถือ 081 910 9994, 081 574 8353
E-mail: rayong@tfac.or.th, focusaudit@gmail.com
ระยอง, จันทบุรี, ตราด
พิษณุโลก ดร.ศิรัตน์  สนชัย ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055 964 941
โทรสาร 055 964 800
มือถือ 089 707 6539, 081 532 1166
E-mail: phitsanulok@tfac.or.th, 
fap.phitsanulok@gmail.com, sirats@nu.ac.th 

พิษณุโลก, พิจิตร, ตาก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 15:55:58
 8662
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์