ติดต่อเรา

แผนที่

ข้อมูลการติดต่อ

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2685-2500 โทรสาร 0-2685-2501
Website : www.tfac.or.th
Facebook : www.facebook.com/tfac.family 
Line@ : @tfac.family
Youtube : tfac.family

วันและเวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 17:00 น. (ให้บริการช่วงพักเที่ยง)

การเดินทาง

  • รถไฟฟ้า BTS   ลงสถานีอโศก ใช้ทางออกหมายเลข 3 เชื่อมกับทางออกหมายเลข 1 (สยามสมาคม) ของรถไฟใต้ดิน MRT
  • รถไฟใต้ดิน MRT  ลงสถานีสุขุมวิท ใช้ทางออกหมายเลข 1 (สยามสมาคม)
  • รถยนต์ส่วนตัว (อาคารจอดรถของสภาวิชาชีพบัญชี สามารถรองรับรถยนต์ได้ 150 คัน)
  • จากถนนสุขุมวิท เมื่อถึงแยกอโศก เลี้ยวเข้าถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ตรงไปประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าอาคารสภาวิชาชีพบัญชี (อาคารสูง 8 ชั้น)
  • จากถนนรัชดาภิเษก (ผ่านศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) เมื่อถึงแยกอโศก ขับตรงไปประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าอาคารสภาวิชาชีพบัญชี (อาคารสูง 8 ชั้น)

Easy E-mail
สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำให้ท่านใช้ช่องทาง E-mail เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสอบถามข้อมูลมายังสภาวิชาชีพบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้รวบรวมข้อมูล E-mail และแบ่งประเภทคำถามของแต่ละส่วนงานให้อย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกสบายของท่าน ดังนี้

หน่วยงาน ประเภทคำถาม E-mail
ส่วนทะเบียน สอบถามข้อมูลด้านทะเบียนสมาชิก, ผู้สอบบัญชี, ผู้ฝึกหัดงานสอบบัญชี, ผู้เข้ารับการทดสอบ และนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการทำบัญชีหรือการสอบบัญชี fapmember@tfac.or.th
ส่วนปฏิบัติการอบรม สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนา และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัด In-House Training training@tfac.or.th และ
in-house@tfac.or.th
ส่วนงานสื่อสารองค์กร สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ FAP Newsletter, เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี และข้อมูลข่าวสารทั่วไป pr@tfac.or.th
ส่วนงานกฎหมาย สอบถามข้อมูลด้านงานนิติการทั่วไป, งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับ ข้อกำหนดต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี law@tfac.or.th
ส่วนงานกำกับดูแลหน่วยงาน จัดการอบรม สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขออมุมัติหน่วยงานผู้จัดการอบรมหลักสูตรการอบรมหรือประชุมสัมมนา, การยื่นชั่วโมง CPD ของผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี, การเข้าร่วมโครงการ FAP Open House, การเข้าร่วมโครงการ Self-Study CPD และการเข้าร่วมโครงการ Learn &Test for CPD cpd@tfac.or.th
ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการออนไลน์ it@tfac.or.th
ส่วนงานบุคคล สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสมัครงาน atitaya.ch@tfac.or.th
ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพ ผู้สอบบัญชี สอบถามข้อมูลเรื่องการแจ้งและยืนยันการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี ในระบบของสภาฯ และการกำกับดูแลคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี tsqc1@tfac.or.th
ฝ่ายมาตรฐานการบัญชี สอบถามข้อมูลด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน academic-fap@tfac.or.th
ฝ่ายวิชาการด้านสอบบัญชี สอบถามข้อมูลด้านมาตรฐานสอบบัญชี auditing@tfac.or.th
ส่วนงานต่างประเทศ สอบถามข้อมูลด้านต่างประเทศ และAEC chularat.ji@tfac.or.th

ติดต่อเรา

รับเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอบรมหรือประชุมสัมมนา :
captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์