อบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น SME สบายใจ ให้แก่ นักเรียนชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

อบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น SME สบายใจ ให้แก่ นักเรียนชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ           

            เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยนายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สามและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทำบัญชี นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ช่วยเลขาธิการ นางดารินทร์  หยกไพศาล กรรมการและประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว ร่วมกับคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสัตหับ จัดการอบรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การใช้งานแอพพลิเคชั่น SME สบายใจ ให้แก่ นักเรียนชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เป็นการบรูณาการร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการเรียนสาขาวิชาการบัญชีให้นักเรียนรู้จักการใช้เทคโนโลยีทางการบัญชี หรือ แอพพลิเคชั่น SME สบายใจ ให้เกิดประโยชน์สามารถต่อยอดในการเรียนและนำไปใช้ในการทำงานได้จริงในอนาคต

โพสต์เมื่อ :
5 มิ.ย. 2562 9:28:54
 523
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์