• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สภาวิชาชีพบัญชี จัดสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการนำมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีมาบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชี จัดสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการนำมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีมาบังคับใช้

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สภาวิชาชีพบัญชี จัดสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการนำมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีมาบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชี จัดสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการนำมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีมาบังคับใช้

            วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.15 น. สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี จัดการสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการนำมาตรฐานการบริหารคุณภาพผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีมาบังคับใช้  และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISQM 1 ISQM 2 และ ISA 220 (ปรับปรุง) ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมการบริหารคุณภาพผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทย ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร  คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี และนางสาวสันทนา  สิงห์เสน่ห์ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

            นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ถ่ายทอดสดไปยังผู้ที่เข้าอบรม ณ สำนักงานสาขาพิษณุโลก โดยเป็นการจัดอบรมสัมมนารูปแบบการ Conference เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าอบรมในสำนักงานสาขา ได้ร่วมฟังการบรรยายไปพร้อมกับการจัดอบรมสัมมนาของสำนักงานใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น กว่า 280 คน จัดขึ้น ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 สภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

โพสต์เมื่อ :
20 มิ.ย. 2562 16:53:29
 1996
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์