ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สมาคม ISACA Bangkok Chapter ได้จัดการสัมมนาประจำปี Annual Conference 2019

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สมาคม ISACA Bangkok Chapter ได้จัดการสัมมนาประจำปี Annual Conference 2019

            ด้วยสมาคม ISACA Bangkok Chapter ได้จัดการสัมมนาประจำปี Annual Conference 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.45 น.

            การสัมมนาครั้งนี้ใช้ Theme การจัดงาน "Crafting the Cybersecurity Excellences" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ถึง Cybersecurity ในมิติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมที่ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างการรับรู้การกำกับดูแลและพัฒนาบุคคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ Cybersecurity เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

  • รายละเอียดเพิ่มเติม Click
โพสต์เมื่อ :
26 ก.ค. 2562 17:47:10
 332
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์