สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดพิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอบรมจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีรายใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดพิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอบรมจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีรายใหม่
           

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) จัดพิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอบรมจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีรายใหม่ โดยมีผู้สอบบัญชีรายใหม่เข้าร่วมพิธีจำนวน 148 ราย โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายกคนที่หนึ่ง และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี กล่าวแสดงความยินดีและมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแก่ผู้สอบบัญชีใหม่ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

            ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวได้มีการเตรียมความพร้อมโดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สอบบัญชีใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และชี้แจงเรื่องข้อบังคับและข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี นายชัยยุทธ อังศุวิทยา คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนางสาวชนนิกานต์ เลิศอัศววิวัฒน์ ผู้ชำนาญการ ฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพบัญชี

โพสต์เมื่อ :
8 ส.ค. 2562 16:01:49
 1719
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์