• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สภาวิชาชีพบัญชีออกบูธจำหน่ายหนังสือ COSO ERM 2017 : บริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน ภาคภาษาไทย (ฉบับรวมเล่ม) แก่ผู้ที่สนใจ

สภาวิชาชีพบัญชีออกบูธจำหน่ายหนังสือ COSO ERM 2017 : บริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน ภาคภาษาไทย (ฉบับรวมเล่ม) แก่ผู้ที่สนใจ

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สภาวิชาชีพบัญชีออกบูธจำหน่ายหนังสือ COSO ERM 2017 : บริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน ภาคภาษาไทย (ฉบับรวมเล่ม) แก่ผู้ที่สนใจ

สภาวิชาชีพบัญชีออกบูธจำหน่ายหนังสือ COSO ERM 2017 : บริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน ภาคภาษาไทย (ฉบับรวมเล่ม) แก่ผู้ที่สนใจ

           

            เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำหนังสือ COSO ERM 2017 : บริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน ภาคภาษาไทย (ฉบับรวมเล่ม) ร่วมออกจำหน่ายในงาน INDISPENSABLE IA INSIGHFUL, AGILE & INNOVATIVE ณ ห้อง Le Concorde Ballroom ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada ในการจำหน่ายหนังสือครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ทางสภาวิชาชีพบัญชี ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ในจำนวนจำกัด หากท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการสมาชิก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. 02 685 2500 หรือ http://bit.ly/2jZscHh

โพสต์เมื่อ :
5 ก.ย. 2562 10:08:35
 1093
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์