ประกาศ!! รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน

ประกาศ!! รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน

            คณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม  ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน ทั้งหมด 6 ด้านได้แก่

  1. ด้านการบัญชี
  2. ด้านการตรวจสอบภายใน
  3. ด้านการเงิน
  4. ด้านการคลัง
  5. ด้านกฎหมาย
  6. ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบกองทุน

ท่านใดสนใจสามารถอ่านประกาศรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ  หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการเงินและบัญชี สำนักงานประกันสังคม โทร 02-9562761-2

โพสต์เมื่อ :
9 ก.ย. 2562 17:03:55
 881
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์