ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 14(2/2562)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 14(2/2562)ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 14 (2/2562)
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-13.30 น.  ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ
มีผู้สมัครเข้าทดสอบจำนวน 16 ราย  ผ่านการทดสอบ 2 ราย

(ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ)

สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงินไทย (Dip TFR) ครั้งที่ 14 (2/2562)
ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 – 13.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี (อโศก)
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tfac.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-685-2607 (คุณณัฏฐชัย)

ข้อสอบการทดสอบ Dip TFR ครั้งที่ 14 (2/2562)

ท่านสามารถขอดูสมุดคำตอบของผู้ที่เข้าทดสอบ (เฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่าน) ครั้งที่ 14(2/2562)

 ในวันที่ 21-28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ในวันทำการ)

เวลา 13.00 น.  ถึง 15.30 น.

โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์และชำระเงินเพื่อขอดูสมุดคำตอบ

ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 16 ตุลาคม พ.ศ.  2562 (ในวันและเวลาทำการ)

โพสต์เมื่อ :
7 ต.ค. 2562 14:49:21
 836
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์