ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2562

ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2562

            ขอความอนุเคราะห์สมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 พิจารณาให้ความเห็นต่อ ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ส่งกลับแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นมายังสภาวิชาชีพบัญชี ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

  • ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 Click
  • แบบแสดงความเห็น/ประเด็นขอแก้ไข Click
โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2562 11:37:50
 965
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์