สภาวิชาชีพบัญชีร่วมงาน Dinner Talk อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

สภาวิชาชีพบัญชีร่วมงาน Dinner Talk อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีได้แก่ นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สาม และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทำบัญชี เข้าร่วมงาน Dinner Talk อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สมาพันธ์ SME ไทย รุ่นที่ 3 “SME Thai Executive Program (STEP)” เป็นหลักสูตรที่สอดรับกับยุค SME 4.0 และยกระดับเศรษฐกิจรากฐานของชาติด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยรูปแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ซึ่งมีผู้บริหารสมาพันธ์ SME ไทยทั่วประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

โพสต์เมื่อ :
8 พ.ย. 2562 15:52:31
 553
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์