สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร “เทคนิคการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบบัญชีในยุคดิจิทัล”

สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร “เทคนิคการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบบัญชีในยุคดิจิทัล”

            เมื่อวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาทางสภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะการรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี ได้จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบบัญชีในยุคดิจิทัล” เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมนี้สามารนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี และระบบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร อีกทั้งยังสามารถนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกับความต้องการ

     ซึ่งในการจัดอบรมสัมมนาในหลักสูตรนี้จะแบ่งออกเป็น 4 วัน ในแต่ละวันผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

  • วันแรก ระบบวงจรการผลิต

  • วันที่สอง ระบบวงจรรายได้

  • วันที่สาม ระบบบริหารการเงินและทุนหมุนเวียน

  • วันที่สี่ Workshop และนำเสนอผลงาน

            โดยทั้งสี่วันนั้น ได้รับเกียรติจากนายเสริมชัย สกุลโรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ นายอธิษฐ์ ตระกูลเดช ผู้จัดการอาวุโส แผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรแก่ผู้ร่วมอบรมสัมมนา ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23

โพสต์เมื่อ :
29 พ.ย. 2562 11:37:09
 1365
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์