การรักษาสถานะภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

การรักษาสถานะภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

การรักษาสถานภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย

 1. ผู้สอบบัญชี
     (1) ชำระค่าบำรุงสมาชิก ปีละ 500 บาท ก่อนหมดอายุ และเลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปี
     (2) ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ปีละ 2,000 บาทก่อนหมดอายุ และเลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปี
     (3) ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ก่อนสิ้นปี ต้องมีชั่วโมง CPD จำนวน 40 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยแบ่งเป็นชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงซึ่งต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่า10 ชั่วโมง และเป็นชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมง

 2. ผู้ทำบัญชี
  (1) ชำระค่าบำรุงสมาชิก ก่อนหมดอายุ และเลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปี
       - สมาชิกสามัญ (ปริญญาตรี) ปีละ 500 บาท
       - สมาชิกสมทบ (ปวส.) ปีละ 300 บาท

  (2) ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)
      - ต้องมีชั่วโมง CPD จำนวน 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน และต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

            สมาชิกสามารถดำเนินการชำระเงิน หรือยื่นหลักฐานผ่านช่องทางบริการออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี เว็บไซต์ : www.tfac.or.th เลือกบริการออนไลน์ หัวข้อ ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี หรือ แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี/ผู้ทำบัญชี ซึ่งสมาชิกที่ดำเนินการผ่านช่องทางบริการออนไลน์แล้วสมาชิกไม่ต้องส่งเอกสารมาทางโทรสาร (Fax) หรือทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ หากสมาชิกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อส่วนทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2685 2525, 0 2685 2532 หรือ ส่วนกำกับดูแลหน่วยงานอบรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2685 2511, 0 2685 2574

โพสต์เมื่อ :
2 ธ.ค. 2562 14:32:34
 3515
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์