ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการของสภาวิชาชีพบัญชี

ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการของสภาวิชาชีพบัญชี


            จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดการให้บริการสมาชิก ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี เป็นเวลา 10.00 - 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 - วันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จึงเรียนมาให้สมาชิกรับทราบโดยทั่วกัน
โพสต์เมื่อ :
26 มี.ค. 2563 14:43:44
 175
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์