กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฝากสภาวิชาชีพบัญชีมาบอก!

เพื่อให้การนำส่งงบการเงินประจำปีมีความสะดวก รวดเร็ว และนำส่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอความร่วมมือ ดังนี้

  1. เร่งจัดทำงบการเงิน โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้น (กฎหมายกำหนดภายใน 4 เดือน) และนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยต้องจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หากจัดส่งใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดอาจทำให้เครือข่ายอิเทอร์เน็ตมีความหนาแน่นและเกิดคิวรอทำให้เกิดความล่าช้าและงบการเงินอาจเกิดข้อบกพร่อง
  2. กรมฯ ได้อำนวยความสะดวกในการส่งงบการเงิน โดยเปิดห้องปฏิบัติการ (workshop) ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 10 และชั้น 11 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเป็นประจำทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 16.30 น.
  3. กรมฯ ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลธุรกิจรวมทั้งตอบข้อซักถามและประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่าน Facebook DBD BIT จึงขอเรียนเชิญเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก Fanpage DBD BIT https://www.facebook.com/DBDBIT/
  4. กรมฯ ได้จัดทำสื่อวีดีทัศน์ (Presentation VDO) การใช้งานระบบ DBD e-Filing เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการใช้งานระบบได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป หากประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4390-91 และ e-mail: efiling.training@gmail.com

อ่านประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน ประจำปีเพิ่มเติม คลิก >> http://www.dbd.go.th/images/relation_pic/PRexnew.pdf

โพสต์เมื่อ :
4 ม.ค. 2561 10:39:06
 4895
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์